Våra tjänster

Tillsammans med våra tillverkare tar vi fram förslag på den artikel du söker eller vill få tillverkad.

Du får vara med och påverka utformningen av produkten tills du får ett prov som du kan godkänna. Först därefter sätts produktionen igång.

I våra tjänster ingår införtullning, hantering och leverans av godset.